Podľa nariadenia Európskeho súdu musia moslimské dievčatá vo Švajčiarsku plávať s chlapcami

0
1717
Podľa nariadenia Európskeho súdu musia moslimské dievčatá vo Švajčiarsku plávať s chlapcami
Ohodnoť článok

20434478 - malay muslim parents teaching child reading a book. southeast asian family at home.

Podľa nariadenia Európskeho súdu musia moslimské dievčatá vo Švajčiarsku plávať s chlapcami. 

Švajčiarsko vyhralo spor na Európskom súde pre ľudské práva, ktorý sa týkal povinnosti moslimských rodičov posielať svoje deti na zmiešané hodiny plávania. Podľa rozhodnutia súdu mali úrady právo presadzovať „jednotné plnenie učebného plánu“ a „úspešné integrovanie“ detí v rámci spoločnosti. Európsky súd uznal, že daný prípad znamenal zásah do náboženskej slobody. K jej vážnemu ohrozeniu však podľa sudcov nedošlo.


Tip redakcie: KillDisk útočí už aj na operačný systém Linux


Švajčiarsko vyhralo súd

Prípad predložili na súd dvaja švajčiarski občania tureckej národnosti, ktorí odmietli posielať svoje dospievajúce dcéry na povinné zmiešané hodiny plávania. Školské úrady však tvrdia, že výnimky sa udeľujú iba dievčatám v dospievajúcom veku – ktorý dané dievčatá v čase podania sťažnosti ešte nedosiahli.

V roku 2010 dostali rodičia po dlhotrvajúcom spore pokutu vo výške takmer 1 300 € „za konanie v rozpore s rodičovskými povinnosťami“. Ohradili sa, že takéto nariadenie je porušením deviateho článku Európskeho dohovoru o ľudských právach, ktorý sa týka slobody myslenia, svedomia a náboženského vyznania. Európsky súd pripustil v oficiálnom vyhlásení, že odmietnutie oslobodiť dievčatá od zmiešaných hodín plávania znamenalo „narušenie slobody vierovyznania žiadateľov“. Zároveň však dodal, že úlohou spomínaného školského zákona je „chrániť deti nešvajčiarskych národností pred akoukoľvek formou vylučovania zo spoločnosti“. Súd vyhlásil, že Švajčiarsko má právo rozhodovať o vlastnom vzdelávacom systéme „v súlade so svojimi potrebami a tradíciami“. Podľa oficiálneho stanoviska hrajú školy dôležitú úlohu v oblasti sociálnej integrácie a oslobodenia od určitých hodín sú „oprávnené iba vo výnimočných prípadoch“.

„Záujem o poskytnutie úplného vzdelania a podpora úspešnej integrácie detí v súlade s miestnymi tradíciami a zvykmi sa preto považujú za dôležitejšie než želanie rodičov, aby boli ich deti oslobodené od zmiešaných hodín plávania,“ uzavrel Európsky súd.

Zdroj: bbc.com

Čítaj tiež:

Ako natrvalo vymazať profil na Facebooku

Čo sa stane, keď moderátor vysloví v živom vysielaní vetu: „Alexa, objednaj mi domček pre bábiky.“

10 filmov, na ktoré sa môžeme tešiť v roku 2

ZANECHAŤ ODPOVEĎ