Levice: Lesná škola ponúkne miniarborétum aj tvorivé dielne

0
543
Levice: Lesná škola ponúkne miniarborétum aj tvorivé dielne
Ohodnoť článok

Lesná škola OZ Levice

Levice (TASR) – V priebehu nasledujúcich dvoch rokov vznikne v centre mesta Levice unikátna „Lesná škola OZ Levice“ ako „interaktívna kniha“ o lese a lesníctve.

Ako TASR informoval vedúci odboru komunikácie štátneho podniku Lesy SR Vlastimil Rezek, pre potreby verejnosti sa plánuje zrekonštruovať areál a prestavať budova vedľa sídla odštepného závodu Levice. „V interiéri bude na dvoch podlažiach diorámová miestnosť, kresliareň, tvorivá dielňa a na poschodí náučná a poznávacia miestnosť. V exteriéri vznikne miniarborétum a detské ihrisko,“ vyjadril sa Rezek.

Nová škola zaujme svojím inovatívnym poňatím, bude lokalizovaná priamo v meste a prinesie na ploche viac ako 4100 štvorcových metrov okrem prvkov vizuálneho pozorovania a poznávania aj možnosti rozvoja praktických zručností.Jej zámerom je ponúknuť možnosť tvorby rôznych variant vzdelávacích a výchovných programov v interiéri a exteriéri, ako i ponúknuť nové možnosti vo výchovno-vzdelávacom procese pre školské zariadenia a kolektívy. Aktivity sa teda budú môcť robiť nielen vo vnútri budovy, ale aj priamo v lesnom prostredí,“ doplnil.

Zámer je súčasťou projektu „Lesníci pre zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti“, ktorého financovanie je plánované okrem vlastných zdrojov aj z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. „Jeho cieľom je podporiť záujem obyvateľov regiónu Levice a maďarského Salgótarjánu o jedinečné prírodné hodnoty spoločného prihraničného územia prostredníctvom originálnych náučno-poznávacích objektov v týchto regiónoch,“ poznamenal Rezek.

Uvedený projekt sa uchádza o podporu v celkovej hodnote 1.438.788,96 eur so spoluúčasťou štátneho podniku Lesy SR vo výške 723.011,04 eur. „Projekt sa momentálne posudzuje a výsledky by mali byť známe v lete. Na maďarskej strane doplní sieť zariadení obdobného charakteru návštevnícke centrum a lesná škola v maďarskom Somoskő na ploche viac ako 5900 štvorcových metrov,“ dodal.

Lesníci podali aj ďalší projekt

S názvom „Spoločne pre prirodzené lesy“, ktorého cieľom bude vykonanie takých pestovných a ochranných lesohospodárskych opatrení, ktoré zaistia požiadavky spoločnosti na trvalo udržateľné lesy v Štiavnických vrchoch a na Krupinskej planine.Spolu s realizáciou projektu bude obnovený Lesnícky náučný chodník Počúvadlo s turistickou infraštruktúrou,“ uviedol vedúci odboru komunikácie s tým, že podané projekty po ich schválení pomôžu zachovať a zatraktívniť miesta ich realizácie, kde vznikne priestor na kultúrny oddych a rekreáciu pre verejnosť.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ